Hüätego pala-ai tullõ, õi upu-ui vette.

Teenistus Miikse kirikus

13.05.2018 09:00

Samaaria naise pühapäev

13.05.2018 kell 9.00 teenistus Miikse kirikus