Vasikõga jovva ai võiki joosta.

Nelipühi. Teenistus Miikse kirikus

27.05.2018 09:00

Nelipühi e viiekümnenda päeva püha Kolmainupüha

Suvistõpühi

27.05.2018 kell 9.00 teenistus Miikse kirikus