Mingu-ui kohtuga kohut käümä: kohus pand su käpä ala.

Teenistus Miikse kirikus

17.06.2018 09:00

 3. pühapäev pärast Kolmainupüha

17.06.2018 kell 9.00 teenistus miikse kirikus