Aig om, sõs ei tunnõ jumalat, ku aig tulõ, sis kummardas kunnalõ jalga.

Teenistus Luhamaa kirikus

24.06.2018 10:00

Luhamaa kirik

24. juunil 

Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese sündimise püha Jaanipäiv

kell 10 teenistus Luhamaa kirikus