Ilma jovva-ai lämmäst küttä.

Teenistus Miikse kirikus

06.07.2018 10:00

Miikse kirik

06. juulil kell 17 Miikse kirikus
Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese sündimise püha õhtuteenistus