Angu-ui aitümmat, tuust saa-ai' ruuga kiitä', pareb kausikõsõ täüs suurmit.

Teenistus Saatse kirikus

27.07.2018

27. juulil

Püha vagamärterneitsi Paraskeva mälestus (templipüha) Päätnits