Soel õks uma' laulu'.

Teenistus Saatse kirikus

27.07.2018

27. juulil

Püha vagamärterneitsi Paraskeva mälestus (templipüha) Päätnits