Viha võtt vilä nurmest, kaih karja laudast, paha palagi suust.

Teenistus Miikse kirikus ja Pelsi tsässonas

07.08.2018 00:09

7. augustil kell 9 
Õiglase Anna kõige pühama Jumalasünnitaja ema uinumine, Annõpäiv
liturgia kirikus, palvus ja väike veepühitsus Pelsi tsässonas