Tark näge ette, ul'l taadõ.

Taarka Perimüstiatri vahtsõnõ näütemäng „Vanahunt“ (0)

2018. aastaga suvõl tulõ Taarka Perimüstiatri vällä vahtsõ näütemänguga’, mia om võõdõt Seto Kirävara sar´ah ilmunu’ raamadu „Feodor Vanahundi ilosa’ ja pogana’ jutu’“ ja Feodor Vanahundi eloluu päält. Setomaal tiiti Vanahunti ku hüvvä jutuajajat, kiä mõistõ õgasagamatsi mustitsit jutta aia’. Jutussit aeti aoviitest ja ka’ arotõdi asju luumisõst, inemisi elämisõst, olõmisõst ja surmast.

Vanahundi jutu’ andva’ pildilitsõ arvusaamisõ setokõisi elost ja olõkist väiga’ mustitsõst aost kooni’ s´ooni aoni’. Kõik setokõisilõ umanõ: aamõtligu ja vana usu segähäminõ õgapäävätseh eloh, korgõ sugulinõ himo ja elokotus Eesti ja Vinnemaa vaihõl loova’ hüä vilälisõ maa maagilisõ realismi tekkümisõ jaost, minkõh pia uskmalda’ as´a’ saava’ vormi poolõst võimaligus, nii õt tuu kotusõ elotunnõtus olõ-õi kunagi’ aolisõlt õgõv, a kõõ luulõlisõlt kõkkõhaardva ja igävikulinõ.

Mõtõh om näüdädä’ setokõisi ello mängulitsõlt säänestmuudu, kuis võidsõ Vanahunt ello ja olõmist nätä’ ja tunnõta’. Tuu saa olõma põnõvidõ johtumisiga’, vannu kunstõga’, ropp, täüs armastust ja tävveste elojaatav.

Lavastaja Helena Kesonen, näütemängu kirotaja Ott Kilusk.
Mängvä’ Artur Linnus, Agur Seim, Martin Tikk, Jekaterina Burdjugova jt.
Edimäne mängminõ: 3.08.2018 Treski Küünih.
Järgmätse’ etendüse’: 4., 10., 11., 12. august ja 16., 17., 18. august.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood