Pümme kana löüd kah suutävve.

Tähistedi Tarto vabastamisõ 99. aastapäivä (0)

Tarto Memento ja tuu pikäaolinõ iistvidäjä Tarto Enn kõrraldi’ pühäpääväl, 14. jaanuaril kellä üte aigu Tähtvere pargih Tarto vabastajidõ mälestüsmärgi man pidoligu mälestüsteenstüse. Ilm oll kül’ k´olm, a rahvast oll hulga kokko tulnu’. Lutõri- ja õigõusu papi, liinavaltsusõ, Kaitsõliidu, üliopilaskorporatsioonõ, Tarto Vabadusvõitlõjidõ Liidu ja tõisi esindäjidõ puult ülti pääväkohatsit sõnnu, panti lilli ja kündlit Tarto vabastamisõl surma saanu’ Eesti sõamiihi mälestüses.

Ma tervidi Tarto Rahu Põlistamisõ Seldsi nimel kõiki, kiä’ olli’ kohalõ tulnu’, ja tehnsi kõrraldaiji. Tulõdi miilde, õt 99. aastaga iist olnu’ sõda oll välksõda. Vaivalt nätäl inne 14. jaanuari pääle naanu’ suurpääletung tõi Eesti sõduri’ siiä’ Tähtvere välä pääle. Siih tetti relvaga’ verevilõ agressoridõlõ, okupantõlõ ja timukilõ selges, õt om aig ar’ minnä’. Täpselt kuu peräst, 14. veebruaril vabastõdi Irboska ja eestläisi etniline asuala oll vaba!

Eesti territoriaalne terviklikkus vormistõdi 2. veebruaril 1920 Tarto rahulepinguga’ ja mi hoiji tuud 24 aastakka. 23. augustil 1944 ja peräst lõigati mi külest ar’ suurõp jago Petsere maakunnast ja kogo Eesti Ingerimaa ja nii om kooni’ täämbätse pääväni. Õnnõ mõnõlõ rahvusligult mõtlõvalõ poliitigulõ, eräkunnalõ ja kodaniguühendüsele lätt tuu täämbätsel pääväl kõrda. Tõisi kõrval pruum mittetulundusütisüs Tarto Rahu Põlistamisõ Selts tuud teemat pääväkõrrah hoita’.

Selts pand Tarto vabastajidõ avvusambalõ havvalatõrna ja seldsi esimehe Sasko Osvaldi käeh oll Petsere maakunna aoluulinõ lipp. Tuu om Eesti maakundõlõ kohatsõlt katõ horisontaalsõ rõivalaiuga’, üleväl valgõ ja alah haljaga’. Valgõ jao pääl om Petseremaa vapp, leelot tähistäs sinine kannõl.

Kalsi AldoKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood