Hanil om küll luine nõna, küll siski ar' tund, mia sitt ehk jumalaanne on.

Talina seto saiva’ vana-vahtsõaastaga tähistämisest kokko (0)

16. jaanuaril korjusi’ Talina seto’ Talina Seto Latsi Kooli iistvidämisel metropoliidi residentsi kokko, õt ütitsõlt vahtsõt aastakka alosta’.

Talina setodõ kokkosaaminõ Wismari uulitsah metropoliidi residentsih om jo traditsioonist saanu ja nii olliva’ kutsudu’ kõik Talina seto’, kiä’ tulla’ tahtsõva’. Kohalõ olliva’ tulnu’ õga Talina leelopargi esindäjä’.

Kõgõpäält lugi Kerttu Nairismägi kultuuriklubist Setoluu ette Setomaa ülembsootska tervtüse. Ülembsootska kutsõ setokõisi Talinah õks ütte hoitma ja tõi välla jo traditsioonist saanu’ Talina setodõ kokkosaamisõ’ – vana-vahtsõaastaga kokkosaaminõ Wismari uulitsah Seto Latsi Kooli iistvidämisel, mihklipäiv vabaõhumuuseumi seto talo man Sõsarõ iistvidämisel ja Setomaa sünnüpäiv kultuuriklubi Setoluu iistvidämisel.

Timmo Margus ja Hõrna Aare andsõ’ Talina setodõlõ tiidä’ olukõrrast Setomaal: õt meil om nüüd uma Setomaa vald ja mis vallah parhilla’ sünnüs.

Metropoliit Stefanus kõnõli setodõ olulisusõst, õt mi õks hoiasi’ ütstõist ja umma kultuuri. Samuti kõnõli tä, õt Beresjehe Setomaal tulõ kloostri ja tä uut seto miihi, kiä’ tundva’ s´ood suuvi, kloostrihe.

Pääle kõnõsit andsõ metropoliit kingtüsi, tenost sai Seto Latsi Kooli latsilt laulukõisi. Pido läts edesi väega tandsulidsõlt ja laululidsõlt.

Ait´umma kõigilõ Talina setodõlõ kokkotulõmisõ iist!

Laaneotsa AnnelaKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood