Usu viil, kedäs sa usut - no usku-ui hinnästki.

Tsirgukõsõ’ – 14 aastat leelotamah (0)

7.detsembril kogonõsi Koidulalõ mitu autotäüt seto tähtsid tegelasi. Suuri ja latsi. Seto Kongressi päävanõmba Hõrna Aare iistvidämisel minti küllä Petseri Lingvistilisse Gümnaasiumihe , kos tähistedi seto latsi leelokoori „Tsirgukõsõ’“ 14ndät sünnüpäivä.

Niikui kooliussõst sisse saimi’ kõlasi umakiilne tere ja meid võtt vasta 13 liikmõline Tsirgukõisi parv. Pakuti tsäid ja piirakit. Joba uutsõ kohalik tsura pilliga, et karmoshkat mängmä oppi ja kuna põhiline oppaja Leima Evelin es olõ viil joudnu tull oppama naada noorõl talendil Linnusõ Maril. Oppus käve ja varsti viidi kõik suurõmbalõ saali et Merca saass viiä’ läbi tiätreoppusõ. Noorilõ tegi Mercaga opmine pallo nalla ja tekit huvi. Nuuri oppamise kogõmusõga Merca kel seto ja vinne keele’ höste suuh lubas edespidigi Petsereh tiätrekoolitust tetä’.

Nüüd alas tandsuoppus. Sarvõ Õie, kiä om alalhoitligu tandsumoodu iistvidäjä opas tasalikku sammu ja mooduperäst vaohoitut olõmist.

Nüüd viidi kõik aulalõ, kos Tsirgukõsõ’ alosti seto hümniga. Kõik saisi’ pistü ja lauli’ üteh. Noorõ’ esiti mitu laulu ja opetliku näütemängu. Koolidirektor tennäs kõiki olnu juhendajid, eriti kunagist lauluoppajat ja asutajat Tsopatalo Heljut. Helju oll tulnu Podlesast, uma koolilatsi koorikõsõga, kiä ka jo ilostõ laul.

Setomaa Ülembsootska Paaba Palaga (Torm-Kriisi Piret) oll laulukõsõ tennü Tsirgukõisi avvus ja avald õdagu molovihuh (fb) uma arvamust:

„Tuu om uskmalda rikkus, mia om kontrolljuunõ-tagostõh koolõh - Petsereh ja Mitkovitsah. Tehnä Kõikki, kia avidi tuud kokkokorjumist Petsereh ello VIIA, kia kotusõ pääle tulli ni eisheränis TSIRGOKÕISI ja MARAKÕISI ja Example oppajit tuu iist, OT seto kultuur om Oks Petsere takah viil käeh.
Kulla Aarekõnõ, Sinulda Olo-s täämbäst Päiva Petsereh olnu.
Evelin ja Urmet, säändsit kuuholõmiisi nigu Meel oll täämbä, om mõn'kõrd ulliduväega vaia ...
Hoidkõm ütte, olõnõmalda Tuust, OT mi Olo-i õgah mõttõh ütelitsõ!“

Seto Kongressi innistine päävanõmp Itse Urmet ja täämbäne juht Hõrna Aare anni’ üle kingitüses suurõ’ stendi’, koh kõik sootskide pildi’, leelokuurõ pildi’ ja muu huvitav seto teedüs pääl koolilõ üle.

Kinke sai’ laulja latsõ’ ja külälise’, juhendaja’ esindäjä’. Kaua istuti viil aoluuklassih kesk seto näütüst koduloonuka iih aeti juttu ja tetti uusi ütitsid plaanõ.

Tekkü küsümüs et kui Petseri koolih ja Mitkovitsa koolih omma’ seto latsi koori’, kas tõisih Setomaa koolõh iks kah kõigih om?

Kauksi ÜlleKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood