Pal'lo hel'lü, veidü' vlla.

Tulgõ’ Zurovi raamadu kaejatsilõ (0)

Setomaa om saanu’ rikkabast üte suurõ ja uhkõ raamaduga jago: sai valmis raamat Leonid Zurovi ja Boris Vilde k´aumisõst müüdä Setomaad aastagil 1937-1938. Raamaduhe ja lisadõhe om pant kõik nuu’ materjali’, mia’ omma’ Prantsusmaal ekspeditsioonidõst alalõ jäänü’. Pääle nuidõ om viil artikli’ välitöie taustast ja Setomaa looduslikõst pühäkotussist. 

Raamat om kokko säet kuutüüh Seto Instituudi, Tarto Ülikooli, Vinne Etnograafiamuusiumi ja Pariisi Inemisi Muusiumi tiidläisiga’.

Raamadu ettenäütämisõ’ omma’:
9. veebruaril kell 16-18 Obinitsa muusiumih.
Oodõtas kõiki huvilisi. Tartost tulõjidõl pallõmi transpordi peräst ühendüst võtta’ Raudoja Ahtoga’ (raudahto@gmail.com, 5182411), õt kõik huvilisõ’ jovvasi’ peräle. Anna’ tiidä’, ku su massinah om vaba kotus.

17. veebruaril Talinah, Eesti vabaõhumuusiumi seto taloh kell 12 maaselitsa tähistämisõ aigu.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood