Kur'al putusõ' kõikiga tele otsa' kokko.

Tulõmah VIII Roosipäiv Meremäel (0)

19. mail kell 12.00-18.00 saa joba katsas vuur Meremäe koolimaja saal ruusõ täüs. Joba katsandat vuuri võtva’ käsitüümeistri Pakleri Sirje ja Meremäe Meieselts Meroos iist roositeemalitsi käsitöie ideepäivä. S´ookõrd om teema „Eesti värmi’“. Tetäs eesti värmeh ruusõ tsitsist, siidist ja niidist, puust ja luust, paprõst ja plastist, klaasist ja traadist. Tikitäs, nõglutas, lihvitäs, liimitäs, voolitas, värmitäs, trükitäs, maalitas. Näid teküs pad´a pääle, pluusõ, koti, sussi vai kleidi pääle. Õi päse’ kaardi’, saina’, lae’ õga põrmandu’. 

Kiä taht eis’ tüütarrõ vitä’, tuu pangu’ hinnäst kirja 1. mais. Kiä taht roosipääväl osalõda’, sis pangu’ umma kallendrihe 19. mai kuupäävä mano jo ruus!

Näütüst ja tüütarrõ saa naada’ üles säädmä kellä 10.00 alatõh. Om hüä, ku ütidse kohvilavva pääle om väigokõnõ hamsahus üteh võtta’.

Sissepäsemine mass 1 euro. Tüütarri hinna’ omma’ kokkoleppelidse’, sularaha tasos üteh võtta’.

Info ja kirjapandminõ om Meieselts Meroos 5567 7256 Sirje ja 5553 8749 Aino- Maria, msmeroos@gmail.com.
Pakleri Sirje võtt´ kuuh Aimi Ilmega Vahtsõliinast iist ka suurt lapitehnikah vaiba projekti, mink käugih tetti Eesti 100. sünnüpääväs 100-meetrine vaip. Minagi õs päse’ ja tei sinnä’ tõisi 100 vaibakõsõ kõrvalõ uma meetri vaibakõist Ilme lahkõ abiga. Tuud näütüst saa pia ka Vahtsõliina linnusõh nätä’.

Kauksi Ülle
toimõtajaKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood