Süü veidü vai pal'lo, a kõtutäüs õks võlah.

Valla juhid kohtusid metropoliit Stefanusega (0)

Jüripäeval viibis Setomaal EAÕK metropoliit Stefanus. Metropoliit osales pühapäevasel jumalateenistusel Värska kirikus ja kohtus esmaspäeval Setomaa valla juhtidega. Kutsutud olid ka kõik Setomaal teenivad preestrid – isa Andreas, isa Viktor ja isa Peeter.

Kohtumine oli ajendatud valla kultuurikomisjoni 11. aprilli koosolekust, kus arutati põhjalikult Setomaa kirikute ja koguduste olukorda ning edasist koostööd vallaga. Vald on see, kes võiks aeg-ajalt võtta kõik Setomaa kogudused ühe laua taha. Komisjonis leiti, et kindlasti tuleks kirikuelu puudutav osa kirjutada ka loodavasse valla arengukavasse. Preestrite sõnul ei ole see Eestis just igapäevane, et ühe valla volikogu ja omavalitsus tunnevad muret kirikute ja koguduste käekäigu pärast. Küll peakski see olema iseenesestmõistetav Setomaal, kus õigeusk ja sellest tulenevad rahvakombed on seto kultuuri lahutamatu osa. Kõiki neid mõtteid jagati kohtumisel metropoliidiga.

Veel räägiti Setomaa tsässonate olukorrast. Kuigi siiani ei ole probleeme olnud, ei peetud õigeks, et mõned neist asuvad eramaadel. Valla poolt väljendati muret laguneva Obinitsa vana kool-kiriku üle, mis täna kuulub kirikuvalitsusele. Metropoliidilt küsiti rohkem informatsiooni seoses Berezje külla rajatava kloostriga. Kuulsime, et oodatakse riigikogu otsust võimaliku Petseri kloostri eest saadava hüvitise kohta. Osa saadavast rahast on mõeldud kasutada uue kloostri rajamiseks. Otsitakse 4-5 sobivat munka, kes asuksid siia elama ja kloostrit üles ehitama. Pakkusime omalt poolt, et alustuseks võiksime seal korraldada näiteks heakorratalguid. See aitaks Setomaa elanikel luua sidet selle kohaga,
tulevase kloostriga.

Setomaa valla poolt osalesid kohtumisel volikogu esimees Rein Järvelill, vallavanem Raul Kudre ja kultuurikomisjoni esimees Aarne Leima.

Aarne Leima, kultuurikomisjoni esimeesKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood