Hüä sõna süü võõra väe.

VERSKA TANDSOLATS 2018 (0)

Edimäst vuuri oll säändse nimega pido üleilmalidsõl svingtandsopääväl, 26. mail 2017. a. Sorditi vällä kõgõ parõp tandsja kabokõisi ja ts´urri siäh. VERSKA TANDSOLATS 2017 tsurrist oll Rain Oper ja kabokõisist Maribell Ainik. Välläsortjist olli’ swingtandsja’ Talina tandsotrupist MODUS – Indrek Pihl ja Elisa Arus. Rändkariga’ anti aastast Verska tandsolatsi kätte.

Tõist vuuri tulõ VERSKA TANDSOLATS 2018. a üleilmalidsõl stepptandsopääväl, 25. mail. Pääle naatas kell 6 õdagu ja kotusõst om Verska Kultuurikeskus. Pidolõ tandsma oodõtas latsi innekõkkõ Verskast – koolist, latsiaiast, nuurikeskusõst, a ka tõisist Setomaa kotussist. Õga tandsja vai grupikõnõ saa tõisilõ näüdädä’ ummi selgest opit tandsa. Kimmähe tandstas ka I Seto Tandsopido latsi tandsa: nõianeitsi, karoobuška, Luhamaa reinlender, krakovjakk, serjooža. Õga lats saa kõrraldaja puult sordit muusiga perrä tandsi’ nii, ku timä meelest kõgõ parõmbahe kõlbas, ja nii huvtavalt, ku tä mõist. 2018. a Verska tandsolatsõ’ sortva’ vällä Talina tandsotrupi MODUS stepptandsja’ Indrek Pihl ja Liis Liivand. Minevaastagatsõ` rändkariga’ läävä’ vahtsidõ tandsjidõ kätte.

Kiä taht tulla’ tandsma s´oo pido pääle, pallõ tiidä’ anda’ verska@swingtants.ee 18. maist. Rõõmolistõ tandsmistõni!

Torm-Kriisi PiretKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood