Ole sa nii hüä, kui sa olet, vialda sa siski ei ole

VERSKA TANDSOLATS 2018 (0)

Edimäst vuuri oll säändse nimega pido üleilmalidsõl svingtandsopääväl, 26. mail 2017. a. Sorditi vällä kõgõ parõp tandsja kabokõisi ja ts´urri siäh. VERSKA TANDSOLATS 2017 tsurrist oll Rain Oper ja kabokõisist Maribell Ainik. Välläsortjist olli’ swingtandsja’ Talina tandsotrupist MODUS – Indrek Pihl ja Elisa Arus. Rändkariga’ anti aastast Verska tandsolatsi kätte.

Tõist vuuri tulõ VERSKA TANDSOLATS 2018. a üleilmalidsõl stepptandsopääväl, 25. mail. Pääle naatas kell 6 õdagu ja kotusõst om Verska Kultuurikeskus. Pidolõ tandsma oodõtas latsi innekõkkõ Verskast – koolist, latsiaiast, nuurikeskusõst, a ka tõisist Setomaa kotussist. Õga tandsja vai grupikõnõ saa tõisilõ näüdädä’ ummi selgest opit tandsa. Kimmähe tandstas ka I Seto Tandsopido latsi tandsa: nõianeitsi, karoobuška, Luhamaa reinlender, krakovjakk, serjooža. Õga lats saa kõrraldaja puult sordit muusiga perrä tandsi’ nii, ku timä meelest kõgõ parõmbahe kõlbas, ja nii huvtavalt, ku tä mõist. 2018. a Verska tandsolatsõ’ sortva’ vällä Talina tandsotrupi MODUS stepptandsja’ Indrek Pihl ja Liis Liivand. Minevaastagatsõ` rändkariga’ läävä’ vahtsidõ tandsjidõ kätte.

Kiä taht tulla’ tandsma s´oo pido pääle, pallõ tiidä’ anda’ verska@swingtants.ee 18. maist. Rõõmolistõ tandsmistõni!

Torm-Kriisi PiretKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood