Sügüse lätt sulasõ poolõ, keväjä lätt peremehe poolõ

Kõivo Anne hammõkirju näütüse avaminõ. (0)

6. oktoobril oll´ Verska Kultuurikeskusõh Kõivo Anne hammõkirju näütüse avaminõ. Aastidõ joosul üles joonistõt hammõkirä’ kudi näütüses Anne 88. eloaastal.

1928. aastal sündünü’ käsitüümeistri Kõivo Anna om 2006. aastal luud Käsitüüseldsi Kirävüü asutajaliigõh. Anna om olnu’ toetav iistvidäjä Seto Talomuusiumi luumisõl ja perästpoolõ tegemisi nii laulu- ku ka’ käsitüüoppõ läbiviimisõl. 2015. aastal anti tälle Anne Vabarna preemia seto umakultuuri aktiivse arõndamisõ ja vannu käsitüüvõttidõ elohhoitmisõ iist.

Näütüst om võimalik edespidi käsitüüseltsi Kirävüü tüütarrõst küüssü’ muialõ ülessäädmises.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood