Kuri sõna võtt kulbist, paha sõna võtt paast.

Kostipäiv: kokkovõttõ’ ja tulõvigutsihi’ (0)

Külälisi höste arvaminõ tull kindlahe ka lämmäst ilosast ilmast tuul pääväl. Ilm kindlahe mõotas söögiostmist. Tähtsä om söögi’ jo varra vällä märki’, a ku pall´o midägi’ tetä’, tuud tulõ kaia’ ilma päält. Lämmä pääväga’ tahetas süvvä’ tõisi asju. Juhtu tuudki’, õt kohvigu menüüh tetti päävä joosul tävvendüisi.

Lämmäl pääväl oll mitmit suurüritüisi. Arvada oll hulga huvilisi, kiä’ õks tei’ hoobis tõõsõ valigu ja olli’ muial – tei’ aiatüüd, olli’ rannah. Tuuperäst oll s´ookõrd külälisi kohvkih veidebä. Õgal puul k´au-us ütepall´o inemisi.

A käive üte kohvigu kohta vähenesi veid´o, kokko kulutõdi kohvkidõh 21 308 eurot. Pääle tuu viil kontserdi’, üümaja’ jms jago. Kostipäiv tuu kogokunda umajago tullu ja tuntust.

Pääle viil tuu, õt sündmüses valmistudõh ütitsil kokkosaamisil arõndami uma söögi valdkunda. Viimätsil kokkosaamisil tull jutus tuugi’, õt mõistlik olõs mõtõlda’ söögivaldkunnah erälde katusorganisatsiooni tegemisõ pääle. Kohalik süük om järest tähtsäp ja vaia tegutsõda’ niimuudu, õt seto söögi umaperä tulõs inäp vällä.

Kuvvamuudu edesi? Kostipäävä kohvkidõga’ tull ka’ lavvapääle küüsümüs, kunas kandidiir Setomaa maitsõtõ aasta tiitlile. 2017. aastal kand Peipsimaa Eesti maitsõtõ aasta tiitlit. Kunas mi olõ nii valmi’, õt Seto Kunigriigih võisi’ söögi pakjist olla’ õnnõ mi uma’ kohvigu’? Kas august om kõgõ parep aig kostipäävä kõrraldamisõ jaost? Tuuh kuuh om mitu suurt üritüist ja tegijidõl om keerulinõ uma energiat näile kõigilõ panusta’. Vaest köütä’ kostipäiv juunikuuh toimuva sõirapääväga’? Tuu mõtõh tulõs lähebäl aol viil läbi arota’ ja ütitselt otsus tetä’.

Pärnoja Ülle
Setomaa TurismKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood