Kia kunagi esi aia takah ei ole olnu, ei otsi tuu ka tõisi sinnä.

Kostipäiv: leelotamisõ kõrval saat nätä’ tiidüst ja tuutmist, nauti’ leibä ja tsirkust! (0)

Kostipäävä, 12. augustil, lövvät kohvkit Beresjest Luhamaani. Pühäpäävä, 13. augustil, on neläh kohvkoh peräpütüpäiv ehk järelpido. Koh kohvko’ omma’ ja midä sääl tetäs, tuu kotsilõ saat kaia’ veebist visitsetomaa.ee leheküle päält. Õga kohvk om ummamuudu erilinõ ja nä kõik pakva’ umakandi süüke siih kasunust.

Ku tulõt seto leelot kullõma, sis mine’ kohvkohe Tsässona Man – Helmekaala’ kostitas ja leelotas.

Tiidüst pakk kohvk Järveveere Beresjeh. Ku olõt huvilinõ, sää’ hinnäst etendüste aost tuuhukanti! Päälekauba saat kaia’ ilosalõ järvele.

Umatett leibä pakva’ s´ooaastaga kõik kostipäävä kohvko’. Pernaase’ tegevä’ leibä õgaüts ummamuudu, õgasagamatsi lisanditõga.

Tsirkust saat kaia’ kohvkoh Obinizza. Tulõva’ tandsja’ ja akrobaadi’, luulõtaja’ ja moosõkandi’.

Ehedät ja luuduslähedast maaello saat kogõda’ mitmõh taloh. Väega illos om ümbretsõõri kaia’ Lillemäe, Ilmailu ja Kivilille kohvkoh. Eläjä’ – tsilekestest kassipoigõni – meelütäse’ Rikka Ivani tallo.

Maal om ka tuutmisettevõttit, mis andva’ tüüd perrele ja ümbretsõõri elävilõ inemistõlõ. Mine’ küllä katõlõ perretuutmisõlõ – kohvkihe Nopri talo ja Andri-Peedo. Saat kävvu’ ringi, nätä’ lehmi ja kitsi.

Tii’ hindäle puulpühä õtak lõbusast. Kostipäävä kirmask kuts tandsma Treski Küüni, esines kohalik Nedsäjä külä bänd (hangi’ pileti’ Verska turismiinfost, Piletilevist vai kotusõpäält). Tandsu saa keeruta’ ka karmoškaansambli perrä Inara Vanavalgõh Kohvitarõh Miktämäel. Vai olõ’ ilosal suvõõdagul kohvkoh Maagõkõnõ (om vallalõ kooni 22.00).

Puulpühä omma’ kohvko’ vallalõ kell 12.00-20.00 ja pühäpäävä 11.00-16.00. Õgah kohvkoh om müügilett vai talopuut, saat süüki ka üteh osta’. Inämbä lövvät infot veebih ja Facebooki lehe pääl. Kostipäävä voldiku lövvät paar päivä inne üritüst kohalikõh turismiinfopunktõh ja kostipääväl kohvkotõh.

Pärnoja Ülle
Setomaa TurismKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood