Ahnõ kõtt ei saa kunagi täüs.

Millised tegevused ootavad meid ees lähiajal? (0)

Kurb tõsiasi on see, et Setomaa vallad eelmise, 2016. aasta jooksul vabatahtlikku ühinemisprotsessi läbi viia ei suutnud. Tänaseks on Vabariigi Valitsus teinud enda poolt sundliitmise otsused ja sellest peame ka enda tegevustes lähtuma.

Valdadele on antud veel neli kuud aega ühinemiskokkuleppe (mitte ühinemislepingu) sõlmimiseks, kus saame arutleda mitmete valla korralduslike küsimuste üle. Kuna ühinemiskokkulepe on ka järgnevale volikogule siduv, siis on praegustel volikogudel mõistlik anda tulevikuks enda suuniseid ja need kirja panna ühinemiskokkuleppesse. Läbiarutamist vajaksid sotsiaal- ja haridusteemad, kommunaalmajanduse korraldus, huvitegevuse võimalused, külade areng, ühe tähtsa punktina transpordikorraldus, tuleviku investeeringud ja mitmeid teemad veel.

Ühinemiskokkuleppes saame valitsusele ettepaneku teha ka halduskorralduse osas. Tõesti, ainult ettepaneku, sest oleme sundliitmise protsessis. Kas selleks on osavaldade süsteem ja ringkonnas valimised või on üks ühine ringkond. Tähtis on see kindlasti praegustele valdadele tagamaks kohapealse hääle jõudmise volikogu saali. Praeguseks on oma volikogude otsustega omavahelise ühinemislepingu kinnitanud Värska ja Mikitamäe. Üks võimalus on aluseks võtta just see leping ning kui keegi osapooltest ei soovi läbirääkimisi, siis võib Vabariigi Valitsus seda aktsepteerida ning aluseks võtta lepingu sisu.

Kokkuvõtteks on ikkagi ülimalt mõistlik kõigil neljal (Luhamaa esindajana Misso) vallal lähiajal kokku saada ja konstruktiivselt arutleda tulevase halduskorralduse üle ning anda teada naabritele enda prioriteetidest. Kui me seda ise ei tee, teeb seda mitmes olulises osas Vabariigi Valitsus.

Raul Kudre, Värska vallavanemKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood