Ull kitt õks orja tüüd, laisk kitt latsõ tüüd.

Mokornulga koori jutusõpido perridõga’ (0)

Mokornulga koori jutusõpido perridõga’

Viimätsil aastagil om Meremäe vallah muudu lännü’ kostüümipita kõrraldaminõ. Peetäs nii sünnüpäivi ku tõisi kuuholõmisi. Minevä aastaga peräotsah oll Obinitsah Mokornulga leelokoori joulupido teemaga’ jutus.
Kokko oll tulnu’ väiga’ kirriv seltskund: jänes, hiir, karo, kass, ahv, markii, paar Pipit, nõid, võlur, kuus, kaardimoor ja üllätüsenä oll sisse nühkatanu’ ka’ üts seto ts´ura. Kostüümipeo’ andva’ õgalõ kuuholõmisõlõ midägi’ mano.
Peo jaost ettevalmstuisi tegeminõ tuu hindäga’ üteh pall´o sehkendämist – nalja jakkus kavvõbast. Kinkõl umma kostüümi olõ-õs, tuu sai kotusõpääl kostüümilaintusõst midägi’ sälgä. Leelokoor üteh perridõga’ pidi maaha joulupeo, koh laud oll süüki täüs ja tiatrit läbisegi leeloga’ jakku tervest õdagust.


Üts põnnõv ülesannõh oll jutusõ mängminõ inne pruummalda’. No’ võisi’ pakku’, õt s´oo aastaga lihavõõtõmaa näütemängu võisiki’ tetä’ kotusõpääl. Ooperi’ olli’ „Verrevmütskene“ ja „Breemeni liina pillimehe’“, räpp-leelo segäsanrih mängti „Kol’ karro“.


A kaeti üle ka’ aastaga tegemisõ’, k´aumisõ’, reismisõ’. Esinemisi om olnu’ umajago. Esinemä jouti nii lähebähe ku kavvõbahe vestivalõlõ ni sünnüpäivilõ ja esinetti ka’ Setomaa külälisilõ. Vällämaareise oll mitu: Ungari, Mordva, Petsere, Radaja, Pihkva.

Säänestmuudu hoita’ ja samah vaimuh lustilitsõlt edesi!

Lõivu MerlinKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood