Inne-ks usu-ui imä ohto ja kandja kaihho, ko eis' imäst saat.

Noored Setomaale toetusskeem 2016 infopäev taotlejatele

Noored Setomaale toetusskeemi infopäev toimus 16. novembril 2016 kell 11-13 Värska kultuurikeskuse suures saalis. 

Infopäeva avamine. – Margus Timmo

Maaeluministeeriumi tervitus. – Maarja Männiste

Noored Setomaale toetusskeemi tingimused. - Birgit Maasing 

Valdade ülevaated Noored Setomaale eelmisest taotlusvoorust, soovitused taotlejatele. Valdade seatavad tingimused.

Küsimused. Arutelu.

Noored Setomaale toetusskeemi rahastavad Setomaa vallad ning riik Setomaa arengu programmi 2016. aasta vahenditest.
Maaeluministri käskkirjaga 03.10.2016 nr 149 on kinnitatud Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2016. aastal

Taotlusvoor avatakse detsembris 2016, eeldatav taotluste esitamise lõpptähtaeg 1. veebruar 2017.