Tuu olõ-õi hädä, mija' halta-ai.

Noorõ' moto ja rallipääväl Meremäel (0)

29. aprillil oll´ Meremäel moto- ja rallipäiv, koh võisõ üle Setomaa noorõ’ alatõh 13. eloaastast ruuli istu’ ja pruumi’ ummi oskuisi, sõitõh Lõuna-Antsu talo tüükua platsi pääl.

Parhilla’ om Meremäe valla käeh kõrd ülesetomaalitsi nuuri sündmuisi kõrralda’. Nuursuutüütäjä, s´oo üritüse iistvidäjä Kahuski Päivi seletäs, õt mõtõh tull´ talvõl tuust, õt olõs võimalus ka tehnikahuviga nooril ummi oskuisi pruumi’, nigunii opatas maal jo latsilõ maast madalast ka massinidõga tüütämist.

Projekt oll´ tett Miss´o noortõklubil, siit peri Pressi Rainer avit´ minirallit kõrralda’ ja Koosõri Mikk lubasi sõitmisõs Lõuna-Antsu talo tüükua platsi. Sõitmisõs oll´ vällä pant Žiguli ja Audi. Huvitav oll´ ka tutvas saaminõ vabatahtlikõ päästjide tüüga. Võitsõ miihi arvõstusõh Kooseri Karl (14 a) Meremäelt, naisi arvõstusõh Annemäe Agnes (17 a) Meremäelt. Ka tõõnõ ja kolmas kotus läts Meremäe noorilõ: Karro Kerdile (17 a) ja Annemäe Tarmolõ (20 a).

Sponsori’ olli’ AS Verska Vesi, Verska sanatoorium ja viikeskus ni Juraski Park OÜ.
Ku höste lätt, tulõ talvõl lumõraa sõit!Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood