Ku tahat kõttu täüs süvvä', siss saa-ai' putru halõstada'.

Panõ’ kirja uma kohvk kostipääväle! (0)

Kostipäävä kõrraldaja’ – Setomaa Turism ja Seto Käsitüü Kogo – kutsva’ kostipäävä kohvkit hindäst tiidä’ andma. Tii’ uma elo huvtavas: hõika’ kokko sugulasõ’ ja sõbra’ ja kõrralda’ uma moro pääl katõpääväne kohvk! Kirjapandminõ om avat kooni’ 20. veebruarini.

Ka’ s´ool aastagal om Seto Külävüü kostipäiv katõl pääväl – 12. ja 13. augustil. Minevä aastaga kogõmus kinnit, õt tõõsõl pääväl liigus Külävüül pall´o rahvast ja külälisõ’ tahtva’ kohvkuh k´avvu’. Tõõsõl pääväl om peräpütüpäiv – mi paku tuud, midä pakku’ viil om.

Nuilõ, kiä’ kohvigu tegemisõ pääle mõtlõsõ’, mõnõ’ soovtusõ’ jo parhilla’:
• S´ool aastagal mi väiga’ tahasi’ nätä’, õt kohvkit olõs inäp taloh. Külälisi tagasiside näütäs, õt ehedä maaelo nägeminõ huvtas näid kõgõ inäbä.
• Kostipäiv om mõtõld kohaligu kraami ja kohaligõ retsepte tutvustamisõs. Tuu tähendäs, õt säntsit kohvkit ka’ oodami.
• Mi pallõ arvõsta’ aolisõlt, õt kohvkidõ iistvidäjä’ saava’ kokko umbõs kõrra kuuh ao joosul märtsist juulini. Õgast kohvkust om üts inemine sinnä’ oodõt. Või ka’ nii, õt õga kõrd k´au kohvkust erinev inemine.
• Kostipääväl mi soovi tegutsõmah nätä’ õnnõ talvõl registreerit kohvkit. Nii mi saa ütidselt tagada’ sündmüse korgõ kvaliteedi ja tegutsõmi ütidse nägemüse perrä. Registreerit kohvkilõ tagasõ’ kõrraldaja’ reklaami ja tegevuslua’ veterinaaraamõtilt, piirivalvõlt jne. Pallõsi’ arvõsta’ üritüse kõrraldajidõ sooviga’.
• Kostipäävä nimekirja panõmi ütepääväkohvku’ vai kohvku’, mia’ olõ-õi õgapäävätselt söögikotusõ’. Õgapäävätselt vallalõ kotus või kostipääväl nimistüh olla’ ütel aastagal, õt pakku’ tälle turundustukõ ja kotust tutvusta’.
• Kindlahe mõtõlgõ’ jo parhilla’, kiä om ti kohvkuh tüüh. Innidse’ aastaga’ näütäse’, õt kokko võisi’ tüüh olla’ kohki’ kümme inemist.

Jaanuarih kinnit Piiriveere Liidri 2016. a tõõsõ vooru projekti’. Kinnitet projekteh om ka’ kostipäävä kohvkidõ söögiraamat. Ku s´ookõrd kostipääväl kohvkut tiit, sis vaest om ka’ sino kohvigu retsept tuuh raamaduh seeh. Raamadu kokkosäädmisõga’ alostami keväjä ja valms om detsembrih 2018.

Küüsüdä’ saat: turism@setomaa.ee, +372 512 5075 (Ülle Pärnoja, Setomaa Turism).

Mi ooda huvtavvi mõttit!

Pärnoja Ülle
Setomaa Turismi vedosnik

EESTI KEELES

Registreeri oma kohvik kostipäevale!

Kostipäeva korraldajad – Setomaa Turism ja Seto Käsitüü Kogo – kutsuvad kostipäeva kohvikuid endast märku andma. Tee oma elu huvitavaks: hõika kokku sugulased ja sõbrad ning korralda oma õuele kaheks päevaks kohvik! Registreerimine on avatud kuni 20. veebruarini. Registreerumisankeedi link: https://goo.gl/forms/c1At1I2AFWfE2YPa2.

Ka sel aastal toimub Seto Külävüü kostipäiv kahel päeval – 12. ja 13. augustil. Eelmise aasta kogemus kinnitas, et teisel päeval liigub Külävüül palju rahvast ja külalised soovivad kohvikus käia. Teisel päeval on peräpütüpäiv – ehk pakume seda, mida pakkuda saame.

Neile, kes kohviku tegemist kaaluvad, mõned soovitused juba praegu:
• Sel aastal väga soovime näha, et kohvikuid oleks rohkem taludes. Külaliste tagasiside näitas, et eheda maaelu nägemine huvitab neid kõige rohkem.
• Kostipäiv on mõeldud kohaliku tooraine ja kohalike retseptide tutvustamiseks. Seega just selliseid kohvikud ootame ka osalema.
• Palun arvesta ajaliselt, et kohvikute eestvedajad kohtuvad u kord kuus perioodil märtsist juulini. Igast kohvikust on üks inimene oodatud osalema. Võib ka nii, et iga kord osaleb kohvikust erinev inimene.
• Kostipäeval soovime tegutsemas näha vaid talvel registreeritud kohvikuid. Nii saame ühiselt tagada sündmuse kõrge kvaliteedi ja tegutseme ühise nägemuse järgi. Registreeritud kohvikutele tagavad korraldajad reklaami ja tegevusload – veterinaarametilt, piirivalvelt jne. Palun arvestage ürituse korraldajate sooviga.
• Kostipäeva nimistusse lisame ühepäevakohvikud ehk igapäevaselt mitteavatud söögikohad. Igapäevaselt avatud koht võib kostipäeva nimistus olla ühel aastal, et pakkuda talle turundustuge ja kohta tutvustada.
• Kindlasti mõelge juba praegu, kes on teie kohviku meeskonnas. Eelnevate aastate kogemus näitab, et kokku võiks olla kümmekond inimest.

Jaanuaris kinnitas Piiriveere Liider 2016. teise vooru projektid. Kinnitatud projektide seas on ka kostipäeva kohvikute retseptiraamat. Kui seekord kostipäeval osaled, siis on võimalik, et ka sinu kohviku retsept satub sellesse raamatusse. Raamatu koostamisega alustame sel kevadel, valmis saab see detsembris 2018.

Küsimuste korral võtke ühendust: turism@setomaa.ee, +372 512 5075 (Ülle Pärnoja, Setomaa Turism).

Ootame teie lennukaid ideid!

Ülle Pärnoja
Setomaa Turismi eestvedajaKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood