Mis soe suuh, see soe kõtuh.

Põlva Maakunna preemia’ setodõlõ (0)

Põlva Maakunna preemia’ setodõlõ

6. jaanuari õdagu avvustõdi Varbusõ Muusigamõisah Eesti Kultuurkapitali ja Põlvamaa ekspertgrupi 2016. aasta preemijidõ laureaate, maakunna kõgõ parebit sportlaisi ja tervüseedendäiji.

Aasta näio om orienteeruja Kudre Doris, kinkõ minevä aasta kontohe jäi’ eduka’ stardi’ juunioridõ maailmameistrivõistluisil nii ratta- ku suusaorienteerumisõh.

Aasta nuurmiis om Kljuzin Karel-Sander, mitmõkülgne nuurmiis, kinkõ eduka’ stardi’ Õuruupa ja Eesti nuuri meistrivõistluisil tegevä’ timäst nõut Eesti koondisõ liikmõ nii suusaorienteerumisõh, orienteerumisjoosuh ku kergejoustiguh.

Aasta seeniori avvuhinna sai Kala Ingrit, kiä om katõkõrdnõ rattaorienteerumisõ maailmameistri seenioridõ vanusõklassih, maailmameistrivõistluisi hõpõmetal, Eesti naisi rattaorienteerumisõ „raudnõ leedi“.

Põlvamaa sportligup pereh 2016 om Raudkepp Verskast. Perreh om imä Signe, esä Einar ja tütre’ Emily, Kaisa ja Liisa. Kõõlõ perrele meelüs liiku’ värske õhu käeh, kas k´avvuh, joostõh, sõitõh rattaga’ vai suusatõh. Raudkeppe pereh om kindlahe Verskah tõisilõ iihkujost ja aktiivsõst iistvidäjäst mitmidõh ettevõtmisih.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood