Kauplõ kuä juut, massa' ku' saks.

Sedä seto tandso… (0)

Lubahusõ’ omma’ täütmisõst. Parhillatsõ ülembsootska üts kuningriigipääväl ant lubahusist oll´ tetä’ Seto Tandsopido. Om ütlemäldä hüä miil, õt s´ood oodõtas – inemisõ’ kirotasõ’, helstäse’, haardva’ Verska ja Talina pääl käüsest kinni ja küüsüse’, õt koh ja kunas ja kui.

Tahasi’ anda’ suurõ teno Setomaa valla vahtsõlõ vallavanõbalõ Kudre Raulilõ, kinkäle miildüs mõtõh tetä’ tandsopido samal aol folgiga. Nii omgi, õt 2018. aasta Seto Folk „Peo peale“ võtt ka I Seto Tandsopido „Kagoss kargasõ’“ uma tsiibo ala – 30.06.2018 Seto Talomuuseumi moro pääl Verskah.

Armsa’ inemisõ’, kiä’ ti tahadõ tandsi’ I Seto Tandsopidol seto perimüstandsa, tuu tähendäs Setomaal eis’ aol tandsit tandsa, kaegõ’ üsäpuutrest perrä lehekõnõ https://tandsopido.wixsite.com/kargus , sortkõ’ vällä, määndsit tandsa tahadõ tandsopidol tandsi’ ja andkõ’ hindäst tiidä’ tuud samma lehte pite vai kargus@swingtants.ee vai kõnõmassinaga 5177614 Piret.

Õt s´oo pido tulõsi’ sääne, ku ummilõ setokõisilõ miildüs, sis kõik mõttõ’ ja ettepanõhki’ omma’ väega oodõdu’! Eesti Vabariigi 100. ja Seto Kuningriigi 25. juubeliaastak vii pido pääle – I Seto Tandsopidolõ. Tereh tulõmast, hüä’ seto’ ja Setomaa rahvas!

Tormi PiretKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood