Takast tulõva targõba.

Algab Seto Külävüü giidide koolitusprogramm (0)

Setomaa on eripärane kultuuripiirkond, mis vajab oskuslikke giide. Setomaa Turism ja Setomaa Valdade Liit korraldavad giidide koolitust juba kolmandat korda. Algav koolitusprogramm kestab 2 aastat. Programm kätkeb endas 8 koolitusmoodulit, kaks praktikaperioodi ja kaks atesteerimismoodulit. Iga moodul kestab 1-2 päeva ja toimub Setomaal.

Koolitusprogramm hõlmab loenguid (ajalugu, loodus, religioon, kirjandus, kombed jpm), väljasõite ning praktilisi töötubasid (seto laul ja tants, toit jms), eraldi moodulitena käsitletakse giiditöö kutse- ja ametialaseid oskusi, pärandturismi ja reisikorraldaja tööd. Erilist tähelepanu pööratakse Seto Külävüüle kui väljatöötatud ja toimivale turismimarsruudile.
Koolitusele oodatakse nii tegevgiide kui ka algajaid huvilisi. Väga oodatud on erinevaid võõrkeeli valdavad giidid. Kasuks tuleb kohalike olude tundmine ja huvi spetsialiseeruda mingis kindlas valdkonnas või kindlale sihtrühmale.

Koolitusest osavõtjad saavad osaleda atesteerimisel, mis toimub vastavalt Eesti Giidide Liidu välja töötatud nõuetele. Atesteerimisest võivad osa võtta ka need giidid, kes koolitusel ei osale, kuid soovivad saada piirkonna atesteeringu. Neile on atesteerimine tasu eest.

2017. a kevadised õppemoodulid on planeeritud märtsi- ja aprillikuusse, iga moodul kestab 2 päeva.
17.-18. märts, Piusa ürgoru puhkemaja
5.- 6. aprill, Värska sanatoorium
19.-20. aprill, Obinitsa seltsimaja (Taarka tarõ) / Meremäe turismitalu (ööbimine)

Koolitusel osalemine maksab 36 € esimesel aastal ja 24 € teisel aastal. Samuti tuleb ööbida soovijail tasuda majutuse eest omaosalus 10 €/öö. Korraldaja poolt on koolitusmaterjalid, kohvipausid ja lõuna- ja õhtusöögid ning osa majutuse hinnast.

Koolitusel osalemiseks on avalduste taotlusvoor avatud kuni 19. veebruarini. Peale taotlusvooru saadame osalejatele kinnituse koolitusel osalemise kohta. Koolituse praktilise korralduse kohta saadame registreerunutele täpsema info hiljemalt nädal enne esimese koolituse toimumist.

Koolitus korraldatakse MTÜ Piiriveere Liidri (Eesti maaelu arengukava 2014–2020”, EAFRD) ja MTÜ Setoma Turismi rahastuse toel.

LisaInfo: turism@setomaa.ee, tel 5294033 (Helen Külvik)

SETO KEELEH

Setomaa Turism ja Setomaa Valdu Liit nakasõ’ jäl’ giide kooltamma

MTÜ Setomaa Turism ja MTÜ Setomaa Valdu Liit kuultasõ’ vällä Seto Külävüü giide kooltusprogrammi.

Setomaa om ummamuudu kultuuripiirkund, kohe om vaia hüvvi giide. MTÜ Setomaa Turism kõrraldas giide kooltusõ jo kolmadat kõrda. S´oo kooltusprogramm om kats aastakka. Programmih om 8 koolitusmoodulit, kats praktikaaigu ja kats atestiirmismoodulit. Kooltusõlõ oodõtas nii tegevgiide ku ka’ alostaiji huvilisi. Väiga’ omma’ oodõt erinevvi võõrkiili mõistva’ giidi’. Kooltusprogrammih omma’ loengu’ (aolugu, loodus, religioon, kirändüs, kombõ’ jpm), välläsõidu’ ja praktilisõ’ tüütarõ’ (seto laul, tands, söögi’ jms). Kõik kooltusmooduli’ kõrraldõdas Setomaal. Eisherälist tähelepandmist om Seto Külävüüle ku vällätüütet ja toimivalõ turismimarsruudilõ.

Programm saadõtas osavõtjilõ e-maili pääle. Mõnõ’ mooduli’ omma’ jo 2017. a keväjä. Täpsebä’ kuupäävä’ andas tiidä’ osalõjilõ. Kooltus lätt masma 36 € edimätsel aastal ja 24 € tõõsõl aastal.  Üümaja mass 10 €/kõrd. Kõrraldaja puult om kooltusmaterjali’, kohvipausi’, lõõnah, õdagusüük ja üümaja.

Giide atestiirminõ k´au vastavalt Eesti Giide Liidu puult vällä tüütet nõvvõtõlõ, mäntse’ naksi’ kehtimmä 2017. aastaga 1. jaanuarist. Atestiirmisõst võiva’ osa võtta’ ka’ nuu’ giidi’, kiä’ kooltusõl osalõ-õi, a tahtva’ saia’ piirkunna atesteeringu.

Kooltusõst osavõtmisõ jaost pallõ esitä’ 19. veebruarist sooviavaldus siih: https://goo.gl/forms/GzJLrc8BwGM05X0t2. Kooltus kõrraldadas MTÜ Piiriveere Liidri (Eesti maaelu arengukava 2014–2020”, EAFRD) ja MTÜ Setomaa Turismi rahastusõ abiga’.

Kooltõduilt mi ooda osalõmist kõigih moodulitõh tävveh mahuh (8 kooltusmoodulit). Pääle kooltusõ mi looda atesteerit giidelt, õt nä omma’ valmi’ tegemä tüüd Setomaalõ kõrraldõt reise raamõh.

Külvigu Helen, MTÜ Setomaa Turism volinik, projektijuht
Pärnoja Ülle, MTÜ Setomaa Turism tegevjuhtKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood