Tekku-ui' sinnä' tuld, ko' vesi om.

Seto kultuuri nädal 2016

SETO KULTUURI NÄTÄL 3.- 9. oktoobri 2016 üle Setomaa ja Eestimaa

Seto kultuuri nätäl kuts üles setosit kõnõlõma seto keeleh, kandma seto rõivit ja tähistämä ütidselt Setomaa sünnüpäivä. Osalõmist uutva’ opitarõ’, praasniku’, sündmusõ’ ja konverentsi’. Seto nätäl lõpõs 9. oktoobril Setomaa aasta imä, esä, vanaimä, vanaesä, ettevõtja ja ilosamba kodo avvuhindamisõga ja Setomaa sünnüpäävä tähistämisega.
„Ku eestläne olla’ om uhkõ ja hää, sis seto olla’ om uhkõmb ja parõmb.” (Vabarna Jalmar)

SETOMAA KULTUURI NÄFÄLI FACEBOOKI LEHT
KAVA

VEEBIVIKTORIINVASTUSÕ’ ja PARÕMBA’ MÕISTJA’.  Avvuhinna’ pand vällä MTÜ Seto Käsitüü Kogo ja MTÜ Setomaa Turism