Hauda sata' om kerge, a kuis havvast vällä saat.

Seto lihavõõtõ’ Põlva rannah (0)

Seto lihavõõtõ’ Põlva rannah

Pühäpääväl, 16. aprillil kõrrald Põlva Seto Selts lihavõõtõ’ Põlva rannah. Sattõ lummõ, a mehe’ ehidi’ munaloomkat. Värmilitsi pühämunnõ tulti höörätämmä õgast nulgast. Tulti perridõga’, väigokõisi latsiga’ kaema, kullõmma, munnõ höörätämmä. Rannah oll pillimängu, lauli’ naase’ ja mehe’, muidogi’ ka’ tandsti.
Kaemalda’ külmäle tuulõlõ höörüdi’ munnõ nii väiko’ latsõ’ ku suurõ’. Nuu’, kiä’ kohalõ olli’ tulnu’, vaest sai’ hüä meelegi’, eiski’ päiv tull vällä.
Mi taha hoita’ vannu seto kombit ja tutvusta’ seto kultuuri ka’ välähpuul Setomaad.
Põlva rannah oll ilolinõ pühäpääväne päälelõõnah. Vahtsidõ kokkosaamistõni’!

Põlva Seto Seldsi kokkokutsja
Rahasepp MariaKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood