Rahha süü-üi tsigagi.

Seto Pitsi Päävä’ (0)

Seto Pitsi Päävä’ omma’ jo 24. kõrda rahva jaost harinõnu’ kotusõh, Verska Seto Talomuusiumih. S´oo aastaga konkursi teema om „Romantilinõ ja õrn pits“. 

Konkursi tüü’ tulõ üle anda’ 4. mai hummogu inne kellä 10.00 kas Kala Ingriti (Seto Käsitüü Kogo) vai Kunsti Tiiu (Seto Talomuusiumi) kätte.

Mi ooda kõiki pitsipäävä avamisõlõ 5. mail kell 15.00.
20. mail om pitsiilotajidõ gurmeereis müüdä Setomaad: Luhamaa-Obinitsa-Miktämäe-Verska. Pitsipäivi lõpõtaminõ ja avvuhindu jagaminõ om 26. mail kell 15.00 Seto Talomuusiumi moro pääl.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood