Paremb tigalane peos kui mõtus mõtsas.

Setomaa arengukava 2015-2025

Setomaa arengukava 2015-2025 peegeldab nelja Setomaa valla – Mikitamäe, Misso, Meremäe ja Värska - kogukondade kokkulepet eesmärkidest, mida tahetakse ühiste jõududega saavutada. Välja on pakutud ka tegevused nende eesmärkideni jõudmiseks. Setomaa koostöö strateegia on täitmiseks kõigile koostöös osalevatele organisatsioonidele ning omavalitsusasutustele.

Arengukava koosneb olukorra kirjeldusest, eesmärkide püstitamisest ja tegevuskavast, milles on kokku lepitud tegevuse ellu viimise eest vastutavad organisatsioonid.

Setomaa arengukava koostati jaanuarist 2013 kuni oktoobrini 2014. Selle aja jooksul viidi läbi kolm suurt üle-Setomaalist arutelu ja paarkümmend arutelu erinevates väiksemates kaasatud rühmades. Arengukava koostamise protsessis osales ligi 100 Setomaa elanikku, kolmanda sektori esindajat, ametnikku ja ettevõtjat.

Arengukava koostamist toetas Setomaa arengu programm.

Vaata Setomaa arengukava 2015-2025