Ku' ette tiiasi, siss hauda satasigi-i.

Setomaa elanikud soovivad Setomaa valda (0)

Setomaa elanikud toetasid 26.-29. jaanuarini toimunud rahvaküsitlusel ülekaalukalt Setomaa valla moodustamist. Jah-vastuse andis 76,9% vastanutest. Vastamas käis 1836 hääleõiguslikku elanikku, mis teeb hääletusaktiivsuseks 57,5% ja on haldusreformi rahvaküsitluste rekord.

Tugevat poolehoidu Setomaa valla loomisele näitasid kõigi valdade elanikud kõigis küsitluspunktides. Värska vallas andis Setomaa vallale poolthääle 94,6 % vastanutest, Meremäe vallas 60,9%, Mikitamäe vallas 68,6 % ning Misso valla Luhamaa nulgas 91,2%.

„Tulemused näitavad, et rahvas avaldas ülekaalukat ja jõulist toetust Setomaa valla moodustamiseks ja seda kõigis valdades ja küsitluspunktides,“ kommenteeris tulemusi Põlva maavanem Igor Taro. „Äärmiselt kõrge osalusprotsent küsitlusel näitab, et teema läks inimestele väga korda ning sellise tahteväljenduse vastu ei saa mitte miski.“

„Küsitluse tulemus näitab selgelt kohalike elanike arvamust ning osalejate hulk tegi haldusreformi küsitluste rekordi. Aktiivne osavõtt haldusreformi küsimuses näitab, et elanikud tähtsustavad väga oma kultuurilist eripära. Tänan kõiki neid, kes pidasid küsitlust oluliseks ja võtsid sellest osa,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb.

Kõige kõrgem oli osalus rahvahääletusel Misso valla Luhamaa nulgas – 73,4%, Meremäe vallas 59%, Värska vallas 57,5%, Mikitamäe vallas 53%. E-hääle andis 517 inimest, mis moodustas kõigist vastanutest 28,3%.

Rahvaküsitlus viidi läbi seetõttu, et Mikitamäe, Värska ja Meremäe vallavolikogud ei esitanud 1. jaanuariks 2017 haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlust. Järgnevalt tegi Põlva maavanem Igor Taro piirkondliku komisjoni vahendusel valitsusele ettepaneku Setomaa valla moodustamiseks. Seejärel said Põlva ja Võru maavalitsused rahandusministeeriumilt ülesande viia sel teemal läbi rahvaküsitlus.

Küsitlus viidi läbi selleks, et valitsus saaks haldusreformi käigus valdade ühinemise kohta teha kaalutletud otsuse, mis võtab lisaks olemasolevale informatsioonile arvesse piirkonna kultuurilist eripära ja kohalike elanike soove.
Arvamust sai avaldada 26. - 29. jaanuarini ning küsitlusest võisid osa võtta vähemalt 16-aastased inimesed, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elavad Värska, Mikitamäe ning Meremäe vallas või Misso valla Luhamaa nulga külades.

Riigihaldusminister Mihhail Korb kinnitas enne rahvaküsitluse läbiviimist, et Vabariigi Valitsus võtab rahvaküsitluse tulemusi valdadele sundliitmise otsuse tegemisel arvesse. Nii ka läks, Vabariigi Valitsus tegi peale rahvaküsitluse tulemuste teadasaamist otsuse sundliita Meremäe, Mikitamäe, Värska vallad ning Misso valla Luhamaa nulga külad. Sundliitmisprotsess käivitus seetõttu, et Mikitamäe, Värska ja Meremäe vallad ei kasutanud ära vabatahtliku liitumise võimalust.

Tulenevalt haldusreformi seaduses ette nähtud niinimetatud Setomaa-erandist on võimalik moodustada Eesti-Vene kontrolljoonega piirnevatest, omavahel kultuuriliselt ja ajalooliselt seotud omavalitsustest Setomaa ühendvald, kus praeguse seisuga elaks umbes 3500 inimest.

Setomaa vald sünniks 2017. aasta kohalike omavalitsuste tulemuste väljakuulutamisega.

Laaneotsa Annela

Laaneotsa AnnelaKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood