Mis soe suuh, see soe kõtuh.

SETOMAA ILOSAP KODO (0)

SETOMAA ILOSAP KODO
1. Mõtõh
Mõista’ panda’ tähele ja avvusta’ setomuudu tallo, mia on kõrrah, moro puhas ja õkapiteh illos.
2. Kotus
Hindamisõ jaost kõlbasõ’ kõik Setomaa talo’.
3. Kinkõlõ ja kuis kamanda’
1. Setomaa ilosaba kodo välläsortmisõga’ kamandas Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo.
2. Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo pand kokko hindamiskomisjoni, koh om viis inemist, kiä’ eläse’ Setomaal ja esindäse’ erinevvi elovaldkundi.
3. Välläsortmisõ jaost võiva’ kõik inemisõ’ ja organisatsiooni’ esitä’ 10. septembrini’ Setomaa ilosaba kodo ettepanõkikirä, koh om vällä tuud, õt koh ja kinkõ eläminõ om ja mille näide kodo om kõgõ ilosap.
4. Setomaa ilosaba kodo ettepanõkikiri saata’ postiga’: Õie Sarv, Obinitsa, 65301, Võru mk; vai läbi interneti: oie@sarv.ee.
4. Välläsortminõ
Kaetas huunit, kas om seto plaani eläminõ, ku kõrrah om ja võidas kaia’, õt kas sääl kõik aig ka’ eletäs.
5. Setomaa ilosaba kodo vällähõikaminõ
Setomaa ilosaba kodo vällähõikaminõ ja avvupaprõ kätteandminõ om 9. oktoobril Seto Kongressil Verskah.

Mano võit küüsüdä’ helsteh vai kirotõh: Õie Sarv 56252788 vai oie@sarv.eeKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood