Ummilõ jalolõ massa-ai palka.

Setomaa Valdade Liit

Meremäe vald
Mikitamäe vald
Misso vald
Värska vald

Need neli kohalikku omavalitsust on moodustanud MTÜ Setomaa Valdade Liidu, mille eesmärk on:

 • Seto etnilise kultuuri säilitamine, edendamine ja tutvustamine, kultuuripärandi väärtustamine;
 • Setomaa sotsiaalse ja majandusliku arengu toetamine ning ühiskondlik heaolu parendamine;
 • Setomaa elukeskkonna väärtustamine, õppimis- ja ettevõtlusvõimaluste arendamine;
 • Setomaa elanike ühishuvide esindamine ja kaitsmine kõigis eluvaldkondades, sellealase koostöö arendamine.

Setomaa Valdade Liidu põhikiri

Setomaa Valdade Liit asutati 28. jaanuaril 1994. aastal.

Setomaa Valdade Liidu liikmete kontakandmed:

Meremäe vallavalitsus - Meremäe 65302, Võrumaa; tel 785 6623; e-post vald@meremae.ee
Mikitamäe vallavalitsus - Mikitamäe 64301, Põlvamaa; tel 795 4433; e-post vald@mikitamae.ee
Misso vallavalitsus - Misso 65001, Võrumaa; tel 785 1054; e-post vald@misso.ee
Värska vallavalitsus - Kesk 12, Värska 64001, Põlvamaa; tel 796 4733; e-post vald@verska.ee

Setomaa Valdade Liidu kontaktandmed:

Obinitsa 65301, Meremäe vald, Võrumaa
e-post: kaja@setomaa.ee

Setomaa Valdade Liidu üldkoosolekul esindavad liikmeid:

 • Margus Palok (Meremäe vald)
 • Imre Liivago (Mikitamäe vald)
 • Aigar Paas (Misso vald)
 • Vello Saar (Värska vald)

Setomaa Valdade Liidu nõukogu:

 • Aare Poolak 
 • Raul Kudre 
 • Margus Linnamäe
 • Aivar Luts 
 • Mariliis Raidmaa (nõukogu esimees)

Setomaa Valdade Liidu juhatus:

Margus Timmo, juhatuse esimees, 5622 2886, timmo@kagureis.ee
Aare Hõrn, juhatuse liige, kultuurinõunik, 5622 2348, aare@setomaa.ee

Kirotajana töötab Setomaa Valdade liidus Kaja Tullus, 510 6664, kaja@setomaa.ee