Suurõ kala' oju-ui vii pääl.

Setomaa Valdade Liit

Neli kohalikku omavalitsust - Meremäe valdMikitamäe valdMisso valdVärska vald -  on moodustanud MTÜ Setomaa Valdade Liidu, mille eesmärk on:

 • Seto etnilise kultuuri säilitamine, edendamine ja tutvustamine, kultuuripärandi väärtustamine;
 • Setomaa sotsiaalse ja majandusliku arengu toetamine ning ühiskondlik heaolu parendamine;
 • Setomaa elukeskkonna väärtustamine, õppimis- ja ettevõtlusvõimaluste arendamine;
 • Setomaa elanike ühishuvide esindamine ja kaitsmine kõigis eluvaldkondades, sellealase koostöö arendamine.

Setomaa Valdade Liit asutati 28. jaanuaril 1994. aastal.

Pärast 15. oktoobril 2017. aastal toimunud kohalike omavalitsuste valimisi on Setomaa Valdade Liidu liikmed Setomaa vald ja Rõuge vald.

Setomaa Valdade Liidu põhikiri

Setomaa Valdade Liidu liikmete kontakandmed (kuni 15.10.2017):

Meremäe vallavalitsus - Meremäe 65302, Võrumaa; tel 785 6623; e-post vald@meremae.ee
Mikitamäe vallavalitsus - Mikitamäe 64301, Põlvamaa; tel 795 4433; e-post vald@mikitamae.ee
Misso vallavalitsus - Misso 65001, Võrumaa; tel 785 1054; e-post vald@misso.ee
Värska vallavalitsus - Kesk 12, Värska 64001, Põlvamaa; tel 796 4733; e-post vald@verska.ee

Setomaa Valdade Liidu kontaktandmed:

Obinitsa 65301, Meremäe vald, Võrumaa
e-post: kaja@setomaa.ee

Setomaa Valdade Liidu üldkoosolekul esindavad liikmeid (kuni 15.10.2017):

 • Margus Palok (Meremäe vald)
 • Imre Liivago (Mikitamäe vald)
 • Aigar Paas (Misso vald)
 • Vello Saar (Värska vald)

Setomaa Valdade Liidu nõukogu (kuni 15.10.2017):

 • Aare Poolak 
 • Raul Kudre 
 • Margus Linnamäe
 • Aivar Luts 
 • Mariliis Raidmaa (nõukogu esimees)

Setomaa Valdade Liidu juhatus:

Margus Timmo, juhatuse esimees, 5622 2886, timmo@kagureis.ee
Aare Hõrn, juhatuse liige, kultuurinõunik, 5622 2348, aare@setomaa.ee

Kirotajana töötab Setomaa Valdade liidus Kaja Tullus, 510 6664, kaja@setomaa.ee