Muidõ silmä näet puru ar', a umma silmä ei näe' palkigi'.

Setomaal uut rahvaküsitlust ei tule (0)

Valitsus muutis haldusreformi elluviimisel ette nähtud elanike arvamuse väljaselgitamise korda, paindlikumaks tehti nii küsitluse nõuet kui ka selleks ette nähtud ajavahemikku ning dubleerivaid küsitlusi ei korraldata, mistõttu Setomaa valdades uut rahvaküsitlust ei tule.

„Leidsime, et praegune kord on põhjendamatult paindumatu. Muutsime seda nii, et omavalitsused ei peaks teatud juhtudel küsitlust dubleerima ning paindlikum on ka küsitluse läbiviimise aeg,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb.

Uue korra järgi ei pea kohalik omavalitsus valitsuse esitatud ühendamise ettepaneku kohta elanike arvamust välja selgitama juhul, kui nad on juba ühinemisläbirääkimisi pidanud ning samade omavalitsuste ühinemiseks rahvaküsitluse läbi teinud.

Valitsuse märtsikuine otsus küsitluse läbiviimise paindlikumaks muutmise kohta sundliidetavates valdades muutis seda, et kui seni oli omavalitsustele valitsuse esitatud ühendamise ettepaneku osas küsitluse läbiviimiseks määratud kindlad kuupäevad, 23. ja 24. aprill, siis uue korra järgi saavad sundliidetavad omavalitsused, kus küsitlust pole veel läbi viidud, aja ise valida, kuid peavad seda tegema hiljemalt 23. ja 24. aprillil.

Kui omavalitsused küsitlust ei korralda, peab selle läbi viima maavanem. Varem kehtisid ka selle läbiviimiseks fikseeritud kuupäevad, 10. ja 11. juuni, kuid nüüd on maavanemal võimalik küsitlus korraldada sobivaimal ajal, kuid hiljemalt 10. ja 11. juunil.

Setomaal on rahvaküsitlus juba läbi viidud ning Setomaa elanikud toetasid 26.-29. jaanuarini toimunud rahvaküsitlusel ülekaalukalt Setomaa valla moodustamist. Jah-vastuse andis 76,9% vastanutest. Vastamas käis 1836 hääleõiguslikku elanikku, mis teeb hääletusaktiivsuseks 57,5% ja on haldusreformi rahvaküsitluste rekord.

Tugevat poolehoidu Setomaa valla loomisele näitasid kõigi valdade elanikud kõigis küsitluspunktides. Värska vallas andis Setomaa vallale poolthääle 94,6 % vastanutest, Meremäe vallas 60,9%, Mikitamäe vallas 68,6 % ning Misso valla Luhamaa nulgas 91,2%.

„Tulemused näitavad, et rahvas avaldas ülekaalukat ja jõulist toetust Setomaa valla moodustamiseks ja seda kõigis valdades ja küsitluspunktidest,“ kommenteeris peale küsitlustulemuste selgumist tulemusi Põlva maavanem Igor Taro. „Äärmiselt kõrge osalusprotsent küsitlusel näitab, et teema läks inimestele väga korda ning sellise tahteväljenduse vastu ei saa mitte miski.“

„Küsitluse tulemus näitab selgelt kohalike elanike arvamust ning osalejate hulk tegi haldusreformi küsitluste rekordi. Aktiivne osavõtt haldusreformi küsimuses näitab, et elanikud tähtsustavad väga oma kultuurilist eripära. Tänan kõiki neid, kes pidasid küsitlust oluliseks ja võtsid sellest osa,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb peale Setomaa rahvaküsitluse tulemuste selgumist.

Kõige kõrgem oli osalus rahvahääletusel Misso valla Luhamaa nulgas – 73,4%, Meremäe vallas 59%, Värska vallas 57,5%, Mikitamäel vallas 53%. E-hääle andis 517 inimest, mis moodustas kõigist vastanutest 28,3%.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood