Ku võlgu anna-ai, sis olt üts kõrd halv, a ku annat, sis olt ütesä kõrd.

Setomaalõ mõtõldas järgmätses aastagas suurt soomõ-ugri konverentsi (0)

Hõimupääväl, 21. oktoobril, sai’ Tartoh kokko soomõ-ugri maailmakongressi konsultatiivkomitee koordinaatori’, koh seto esindäjidõna olli’ kohal minevä keväjä Lahtih olnu’ soomõ-ugri maailmakongressil setokõisi esindäjäist valit sootska’ Raudoja Ahto ja Laaneotsa Annela.

Kokkosaamisõl arotõdi järgmätse aastaga sügüse Eestihe Tartohe ja Setomaalõ Verskahe plaanitavva soomõ-ugri maailmakongresse vahelist konverentsi, koh päämätses teemas om umakultuuri ja keele opminõ ja oppaminõ erinevil soomõ-ugri rahvil.

Konverentsi mano om plaanit (maa)usu tüürühm üteh välläsõiduga’ pühakotussihe ja digitalisiirmisõalanõ tüürühm (umakeelidse’ arvutiprogrammi’, materjali’ jms) seminar, tüürühm vanadõst ja vahtsist lakja pillut rahvist, tüürühm vaimsõst kultuuriperändist.

Mõtõh om köütä’ konverents Eesti Vabariik 100 üritüiste.
Osavõtjit plaanitas konverentsilõ umbõs 100 inemist – suurõarvulisil soomõ-ugri rahvil 5 delegaati (eesti, soomõ, ungari, mari, mordva, udmurdi, komi, karjala) ja väigokõisil 3 (16 rahvast) + mõnõ’ vaatlõja’, kõrraldaja’ ja eksperdi’.

Järgmäne, 8. soomõ-ugri rahvidõ maailmakongress om 2020. aastagal Tartoh.

Laaneotsa AnnelaKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood