Vanna kaivo massa-ai inne sittu, ku' vahtsõnõ valmis om.

Seto’ läävä’ Siberihe seto kultuuri päivi tegemä (0)

„Timahava lätt üle pikä ao suurõp hulk seto rahvast Siberihe ummi umatsit kaema,“ kirotas Kalkuni Andreas Setomaa leheh. Tõõmeli lätt üle 20 inemise joba 4. juulil kümnes pääväs Siberihe Krasnojarski kraissõ seto kultuuri päivi kõrraldama.

19. aastagasaa peräotsah ja 20. aastagasaa edimädsel kümnendil võtiva’ pall´o’ seto perre’ ette tii Hummogo-Siberihe Jenisseiski kubermangu (parhilla Krasnojarski krai) ja ka muialõ Siberihe ni Vinnemaalõ, koh anti ilma rahalda maad. Kodo-Setomaa oll´ tuudaigo täüs suuri perrit, külä’ olli’ rahvast täüs, maa’ olli’ kehvä’ ni tuud oll´ veid´o. Olõ-i peris kimmähe tiidä’, pall´o seto rahvast tuud aigo vahtsõt koto ots´ma läts. Nigola August, kiä uursõ umal aol eestläisi vällärändämist, kirotas, õt Siberihe läts elämä üle 5000-6000 seto. (Kalkuni Andreas)

Tõõmeli oll´ suur üllätüs setodõlõ, kui mi man naksi’ käümä Siberi seto naisi ja nuuri koori’. Hindävannustõga sai ilosat seto kiilt kõnõlda’!

Siberi setodõ külläkutsõlõ vastusõs omgi vana jaanipäävä ümbre programm kokko pant. Om tiadust, laulu, köögikunsti, näütüsi ja käsitüü tüütarõsit, sekkä ka filme ja esitlüsi.

  • 5. juulil kohtutas Krasnojarski Eesti Seltsiga,
  • 6. juulil mindäs pääle kontserti ja näütüisi avamist Haidaku küllä, koh peetäs jaaniõdagut.
  • 7. juulil oldas Bulatnovka küläh, koh omma’ meistriklassi’ seto kunstõst ni näüdätäs filme.
  • 8. juulil om Haidaku küläh Seto Kuningriigi päiv Tsiberih. Meistriklassi´, laul-tands, esitlüse’ seto ehitüsest, tiatrist ni köögist.
  • 9. juulil om kontsert ja etteastõ’ Krestjanski küläh.
  • 10. juulil om „Seto’ Siberih“ festival Krasnojarskih.
  • 11. juulil oldas viil festivalil "Mir Sibiri".

Tsiberih om tuudaigu kodosetosid inäbägi. Vabarna Jalmar om ansambliga Trad.Attack  festivalil "Mir Sibiri" 

Pikemb Siberi lugu tulõ sis, kui jo ar’ käüt!

Kauksi Ülle

Vaata ka:

https://vk.com/wall-17684629_1189Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood