Ku külä mullõ küllüle, sõs ma küläle sällüle.

SÕSARÕ VÄIKO LIHAVÕÕTÕ PRAASNIK (0)

  SÕSARÕ VÄIKO LIHAVÕÕTÕ PRAASNIK


  Nassari Elvi  


Sõsarõ leelopark om Talinah joba mitmit aastit praasnikka iist vidänü ja nii oll´ ka s´oovoori. 22. aprillil kutsti Raekua platsi viirde Oppajidõ Majja kokko Talina ja Harjumaa seto’ ja seto sõbra’. Pääle setorahva olli’ tulnu ka mõnõ’ pääliina leeloparkõ laulja’ – ait´umma teele, Marika, Silvia, Piret, Helve ja Georg. Ütehkuuh peeti väiko lihavõõtõ pito, mitä peetigi vanast Setomaal pühinädäli järgmätsel pühäpääväl. Edimält Sõsarõ naase’ ja Sulõv lauli’ maaselitsa, urbõpäävä ja lihavõõtõ laulõ ni tandsõ’ vanno tandsa, a pääle tuud nakas´ pääle kul´ataminõ pillimängu, söögi ni joogiga. Süvvä’ oll´ mitund muudu seto süüki: Linda küdset pliine, Olli tett sõira, Carolyni küdset kesvävatska, Helga seenesalatit, Ülle piirakit jne. Mano pakuti juvva’ tsäiu, kurõmar´ajuuki ja hans´at. Rahvas sai tutvast ka mi vahtsõ laulja Kerdi Üllega, kiä om peri Lutõpää nulgast. Ütehkuuh tandsiti ja kul´atõdi, pilli mänge Orgse Lauri. Peräst tetti rahvaga ütinõ tsõõr ja laulõti läbi mitmõ’ vana’ laulu’. Rahvas jäi rahulõ, mõnõ’ ütli’, õt veiga jo oodi’ s´ood praasnikka. Tulõva aasta saa Sõsarõ leelopark jo 45 aastat vanast, sis tulõ üts suurõmbat sorti pido.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood