Saada' turak turulõ, aja poti purulõ.

Süküs käeh – jälki kuuli! (0)

Setomaa kooli’ omma’ uma ussõ’ jälki vallalõ tennü’. Kellegi jaost om sóo kooliaastak eloh edimäne ja kinkalõgi jääs pääle naanu’ koolitalv umah vanah koolih kõgõ viimätses. Sääne om joba kõrd koolikõrd ja elosäädüs. Oppajidõ ülesandõst om õks vahtsit latsi vasta võtta’ ja nuid, kiä’ targas tettü’, ilma pite lakja saata’. Joudu ja hääd päälenakkamist nii latsilõ ku oppajilõ!

Miktämäe Kooli laul
(kooli 115. aastapääväs tettü’ laulu kats edimäst salmi, sõna’ Jüriöö Vellolt ja viie tekk´ Raidla Helle)

Luudusõh kuulda’ om lustilik viis –
tulõ’ nüüd tagasi sina kah viil.
Uutmah om maja ja koolikell,
tarõtäüs sõpru, kel süä nii hell.

Kõlisõ’, kõlisõ’, koolikell, viil,
rõõmsast tii’ sõpru tujo ja miil.
Sügüse kutsõh ja keväjä saatõh
ilosih mõttih haara’ meid üteh.

Kiä’ lätsi’ Setomaal 2017. aasta 1. mihklikuu pääväl edimäst kõrda kuuli?

Miktämäe Kooli I klass (klassijuhataja Ene Hainsoo):

 • Davids Didžus
 • Rinalds Didžus
 • Kaaren Taro
 • Tanel Tobreluts

Meremäe Kooli I klass (klassijuhataja Reet Allik):

 • Virginia Käst
 • Sofija Markova

Misso Kooli I klass (klassijuhataja Ilme Oru):

 • Angeelika Ilves
 • Angela Kristiina Siimann
 • Kevin Vint

Värska Gümnaasiumi I klass (klassijuhataja Ruth Kõivo):

 • Hugo Hunt
 • Mirell Jänes
 • Gregor-Markus Karro
 • Luka-Herman Nurmi
 • Rianne Rahuelu
 • Marten Raiv
 • Loore-Liisa Samuel
 • Iiris Timma
 • Ketriin Tuik


Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood