Innep saat kuulja käest peeru ku rikka käest as'a.

Sündmuisi augusti lõpuh, septembrih ja oktoobri algul (0)

4. septembril peeti Mikitämäe vallamajah üle Setomaa tegutsõvidõ asutuisi kuuholõkit. Kuuholõk vinnü pikäs ja kisk´ tulitsõs. Muuhulgah Itse Urmet paksõ vällä, õt kooli’ võisi’ asõnda’ e-õppõga ja muuseumidõ hulka vähändä’. Kohalviibija’ õs jaga’ tuud saisukotust.

Muuseumi’ tegutsi’ terve huuao virgalt. Verska muuseumil tulõ vahtsõnõ näütüs leelopäivist, mis saa valmis Seto Kongressi aost.

Trad.Attack!i kontsert viidi suuri vihmu peräst Treski küüni mant üle Verska laululavalõ. Kohalõ tull´ päält 3000 külästäjä. Oll´ nigu Seto Kuningriik õkva. Autit nigu murdu ja rahvast niisama. Oll´ välgutamist ja sõitva’ kaamera’. Sandra ja Jalmar säräsi’, lauli’ nii tandsõ’, trummimiis hoit´ höste rütmi, õt rahval hüä hüpeldä’. Lava oll´ suur ja fännividinidõ telk rikkalik. Kõik oll´ muu ilma moodu perrä.

9. septembril sai Miss´o vald 25 aastat vanas.

14. septembril peeti Küllätüväh tõrvapäivä.

14. septembril alosti’ paaripääväst oppõreisi Apesse Active Age grupi liikmõ’.

15.-18. septembril käve Udmurdimaal seto käsitüüliste rühm Kala Ingriti juhtmisõl. Sõlmiti otsõ kuuhtüüköüdüssit säälside käsitüülisiga.

21. septembril peeti Laossinah väikomaar´apäivä.

22. septembril toimu Meremäel turismitaloh opikoda „UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kantud kultuurinähtuste turundamine“. Inne tuud näüdäti läti ja kihnu partneridõlõ Setomaa ettevõtjit ja ettevõttit.

24. septembril oll´ COOP Local laat Apeh.

26. septembril toimu Verska külävanõmbidõ reis Meremäele ja Luhamaalõ.

30. septembril oll´ seto mihklipäiv vabaõhumuuseumih.

1. oktoobril toimu tutvumisreis „Ülikuul rattil. Mokornulk“. Kõrraldaja oll´ Seto Instituut.

2. oktoobril oll´ ettevõtluspäiv Setomaa turismitaloh. Kõrraldi’ Võromaa Arenguagentuur ja Setomaa Turism.

3.-9. oktoobril om seto kultuuri nätäl. Kannami seto rõivit, kõnõlõmi seto kiilt ja elämi seto ello.

9. oktoobril om Seto Kongress.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood