Pareb elät kitsusõh ku võhlusõh.

Uudissit (0)

31. oktoobril - 4. novembril oll´ Verska Seto Talomuuseumi 23. sünnüpäävä nätäl.
3.-4. novembril toimu Coop Local käsitüüoppõreis Lätti.
11. novembril tulõ leelokonverents Setomaa turismitaloh.
17. novembril om Setomaa arõngufoorum.
17. novembril om Seto jutussidõ päiv Mikitämäel.
22. -23. novembril om Coop Local oppõreis Pihkvahe.
24. novembril om rahvarõivaraamadu teemapäiv „Päälinik“ Obinitsa muuseumih.
2. detsembril om IV opilasfirmadõ laat Verskah.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood