Tike tõõsõ teotas, aganane hinne avvustas.

Uuringud