Kui põrst pakutas, sis olgu kott valmis.

Vabarna Anne umakultuuripreemia sai’ Vabarna Jane ja Laaneotsa Annela (0)

Verska Vallavaltsus and s´ool aastagal jo katõkümne edimäist kõrda vällä Vabarna Anne nimelisõ umakultuuripreemia. Preemia andas seto perimüskultuuri edesikandmisõl tett silmäpaistuva tüü iist.

S´ool aastagal hinnas komisjon vallasisese preemia väärilisõs Vabarna Jane aktiivsõ tüü iist ülebsootskana, Seto Pitsi Klubi iistvidämisõ ja Petsere kooli leelokoorilõ Tsirgukõsõ’ umakultuuri oppamisõ oppõ kõrraldamisõ iist.
Välähpuult valda umakultuuripreemia sai Laaneotsa Annela jovvulitsõ Setomaa meediakajastamisõ ja Talina Seto Latsi Kooli järepidevä iistvidämisõ iist.

Kokko esitedi preemialõ 6 kandidaati. Vallasisese preemia kandidaadis esitedi viil Valgu Meel Lummo Kati laululaagri ellokutsmisõ iist, Saatse Seto Muusium leelotarõ mõttõ ja elloviimisõ iist. Vallavälidse preemia kandidaadis esitedi Karja Stepan romaani “Võõrad majas” iist ja Hõrna Rieka järepidevä kuuhtüü iist vennasrahvidõga’ ja märkmisväärse tüü iist Taarka Tarõ Köögikeseh.

Preemia’ anti kätte Vabarna Anne umakultuuriõdagul 19. detsembril Verska Kultuurikeskusõh. Laureaatõ tulli’ õnnitlõmma minevä aastaga preemia saaja leelokoor Helmine, Verska vallavanõp Kudre Raul, Põlva maavanõp Taro Igor, laureaatõ kolleegi’ ja sõbra’. Umakultuuripreemijidõ välläandmist toedi’ Setomaa kultuuriprogramm ja Verska Vallavaltsus.

Operi Ulvi pressitiatõ põh´al tekk kokkovõttõ Jurtini Marija
Loe’ terveht artiklit siist:
http://www.verska.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/DFKz1FylG5HS/content/id/14496764?redirect=http%3A%2F%2FKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood