Kaeminõ massa-ai rahha.

Valgõ hammõ teemapäiv (0)

Seto rahvarõivaraamadu teemapäiv   

Andresoni Sigre


Riide, 24. märdsil oll Obinitsah Seto Seldsimajah järekõrdnõ seto rahvarõivaraamadu teemapäiv. Kõnõldi seto naase pikki käüssidõga’ hammõst, mia om üts põnnõv rõivas seto rahvarõividõ man. Päivä alost Kala Ingrit, kiä kõnõl seto rahvarõivaraamadu kokkosäädmisõ põhimõttist – läbi katõ aastaga omma’ teemapäävä’, koh õgakõrd kõnõldas ütest rõivast ja om pallõld kõigil üteh võtta’ teemapäävä rõivit. Lähebä’ teemapäävä’ omma’ 28. aprillil kõrik ja suurrätt ja 26. mail päävüü. Rahvarõivaraamadu toimõtuskolleegiumih omma’ Mare Piho, Elvi Nassar, Õie Sarv, Tiit Sibul, Inna Raud, Tiiu Kunst, Ahto Raudoja, Helen Külvik ja Sigre Andreson.

Pikki käüssidõga’ hammõst tekk huvtava ettekandõ Eesti Vabaõhumuusiumi päävarahoitja Nassari Elvi. Peräst timmä kõnõli’ viil Otsa Sirje, Linnuse Marje ja Andresoni Sigre hindä kogõmuisist pikki käüssidõga’ hammidõ kudamisõl, välläumblõmisõl, pulgakõisiga’ koet pilo tegemisõl ja hammõ kokkoumblõmisõl. Lõpõtusõs tulõt Kunsti Tiiu miilde, õt kuvvamuudu nä aastagal 1980 toonadsõ Verska kultuuritüütäjä Lõvi Lainõga’ hammit vällä lõiksi’ ja tandsorühmä naisilõ välläumblõmisõst anni’.

Teno kõigilõ teemapääväle tulnuilõ ja kõnõlõjilõ!Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood