Määne kand, sääntsi ossa'.

Setomaa pliiätsi ja sulõga (0)

29. aprillil tetäs vallalõ näütüs Verska Talomuusiumi Tsäimajah. Näütüs om üleväh terve suvõ. „Iih vallalõ om suur raamat, koh sõnnus om puhma’ ja puu’”, om kirotanu’ Haavaossa Paul. Mi „avat raamat” – näütüs pildest ja sõnnust haard Setomaad laebalt – vanõbat ja vahtsõbat aigu, mia om luud setokõisi vai Setomaal pikebält piatunu’ inemisil.

Siist võit löüdä’ „Eesti näio Setomaalt”, Elise-Rosalie Auna luulõlidsõ tagasikaemisõ uma tuuaolitsõlõ kodokotusõlõ Ulitinalõ, Peipsi lauligus kutsut Haavaossa Pauli mõttit latsõiä kodomõtsust, Vabarna Anne setokeelidse’ lauluria’ ja täämbätse päävä kirotajist Vananurmõ Ilmari, Kauksi Ülle ja Raudsepä Milvi luulõria’, mia’ omma’ kirotõt, mõtõldõh Setomaalõ.

Pildi’ omma’ joonstanu’ kunstnigu Märt (Martin) Laarman (22.02.1896 Õisu mõis Viländimaa – 18.04.1979 Talin) ja pikkä aiga Saatse muusiumihki’ tüütänü’ Renaldo Veeber (20.07.1937 Leningrad – 01.05.2010 Talin).
Edimäne om pildi’ joonstanu’ Eesti Vabariigi edeotsah, tõõnõ taasiseseisvunu’ Eesti perioodi edeotsah. Mõlõbidõ suurõbas kiindumusõs oll graafika.

Näütüst saat Tsäimajah kaia’ sügüseni’.
Näütüse avamisõga’ mi tähistä ka’ Tsäimaja kolmõtõistkümnendät sünnüpäivä.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood