Saajal olõ-õi asja, hoitjal om asi.

„Seto kirävara“ raamadusari om tävveste valmis (0)

Kuningriigipääväst sai valmist „Seto kirävara“ viimäne, kolmõtõiskümnes raamat. Ku nii võtta’, om õks taa ettevõtminõ Seto Instituudi jaost olnu viimätse nelä aastaga üts suurõmbit proomilõpandmisi. Edimält, ku 2012 naati plaani pidämä, õt tulõ vällä anda’ setokeeline raamitidõ sari, olliva’ plaani’ veedkese tõisildõ – tahtsõ õks kipõmbahe ja lihtsambahe. Ao joosul lätsivä’ raamadu’ suurõmbast ja põhjalikumbast, käsikirju kokkopandminõ ja toimõtamine võtsõ rohkõmba aigu. Ao joosul sai veedkese muudõtus ka päälkirju ja võetus mano vahtsit tegijit.

Tulõmus om parhilla’ mu meelest paremb, ku edimält sai vällä märgitüs. Om umakeelitsit jutussidõ ja luulõtuisi raamatit, põnõvat tiidüst ja eski pildialbum kuningriigipäivist. Plaanist sai võet, õt inämbüs raamatit lätt ettetelljile ja saiõgi vällä märgitüs, õt 45 euro iist tellit sarja 13 raamatut tuvvas ao joosul eski kodo kätte. Ja telljit tull´ üle Eesti ja eski välämaalt. Muidoki olõsi’ võinu telljit rohkõmba olla’, a om, kuis om, ja kinkäl huvi, saa raamadusar´a Seto Instituudist viil ka parhilla’ hindäle hanki’. Sääne sari võisi’ olla’ egäh seto perreh olõmah.

Egäst raamatust ja timä välläandmisest saasi’ pikält kirota’, a naka-i siih tuud tegemä. Sõski tuu är’ raamatidõ päälkirä’, mis lõpust ilmavalgust s´ooh sar´ah vällätulõki järekõrrah näievä’:

 • MI’ ISSÄNDÄ JEESUSÕ KRISTUSÕ PÜHÄ EVANGEELIUM. Marki, Matvei, Luka ni Joanni kirotõt.
 • VABARNA ANNE PEKO SUURILÕ JA VÄIKSILE LUKÕ’.
 • PÜHÄ PÄIV. Merca.
 • SETO- JA VÕROKEELINE LAULIK. Üteh mulgi- ja tartokeelitside laulaga.
 • TÖGANITSA HÖÖDO, ALATARÕ HIPO JA TÕSÕ’. Hermann Julius Schmalzi juttõ.
 • RAASAKÕISI SETOMAALT. Setomaa Jakob Hurda silmi läbi aastagil 1886 ja 1903.
 • TÕNISONI MANNI ELO JA TIMÄ LAULU’.
 • SETO NAISI ELOLAULU’. Antoloogia.
 • SETO LUULÕ ANTOLOOGIA.
 • ILOSA’ JA POGANA’ JUTU’. Feodor Vanahunt.
 • 20 AASTAKA SETO KUNINGRIIKE SÕNOLISI LAULU’.
 • 20 AASTAKA SETO KUNINGRIIKE.
 • KODOTULLI VALGUSÕH. Lugõmik kõõlõ perrele.

Inemiisi, kiä taa sar´a man om abist olnu’, om hulga. Kiä om raamatit kokko säädnü, materjali kor´anu, tekste toimõndanu, kiilt kobendanu, om hulga. Suurõmba’ abilisõ’ om olnu’ Kalkuni Andreas, Hao Paul, Palmi Silvi, Sarvõ Õiõ, Ratasõ Agnes, Aabramsi Vahur, Jäägri Merle, Kauksi Ülle, Kõlli Olga, Leima Laurits, Külviku Helen, Tiidebergi Kristina, Kalla Urmas, esä Sakarias ja viil pall´o’ tõõsõ’ hüä’ abilisõ’. Suur teno teele kõigilõ! Ilma ti suurõ tüüldä’ olõsi-i säänest kimmäst raamadusarja, mis om Säksamaal tunnistõt eski 2016 maailma ilosamba raamadusar´a ütest nominendist.

Raudoja Ahto, Seto Instituudi vedosnikKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood