Küüsüjä väsü-üi ar', andja väsüs ar'.

Puidust kausi või ummiknõu valmistamise õpituba

01.01.1970 10:00

Vastseliina metskonna puutööklassis