Mdä lähemb kaiv, tuud vähämb vaiv.

  • Setomaa haridusmudeli ümarlaud ärgitas koostööd 02.02.2023 (0)

    Teisipäeval, 24.jaanuaril toimus Värska kultuurimajas suur Setomaa haridusmudeli ümarlaud. Ümarlaual oli kohal 82 osalejat: lapsevanemad, õpetajad, koolide hoolekogu liikmed, koolijuhid, Setomaa valla haridusjuhid ning hariduseksperdid. Ümarlauda vedasid TERA kooli juhid Urmo Uiboleht, Marjeta Venno, Triinu Keem ja Riinika Rosanov.

  • Seto laulupärimuse kodulehekülg pälvis kaks tunnustust 19.01.2023 (0)

    Seto laulupärimuse kodulehekülg laul.setomaa.ee, mille loomises osalesid teiste seas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vanemteadur Žanna Pärtlas ning pärimusmuusika külalisõppejõud Janika Oras (Eesti Rahvaluule Arhiiv), sai hiljuti kaks tunnustust: Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapitali tunnustuspreemia ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tunnustuse „Lokulaud 2022“ aasta teo eest.

  • Seto Instituudil valmis mahukas veebirakendus Ida-Petserimaa kalmistutest 18.01.2023 (0)

    Seto Instituudil on valminud mahukas andmebaas, kuhu on koondatud Ida-Petserimaa kalmistutel olevate seto ja eesti kalmude info. Veebilehel setoinstituut.ee/kalmistud/ asuvas andmebaasis saab külastaja teha virtuaalse ringkäigu Petseri linna luteri- ja õigeusu ning Taeluva, Saalesśa, Mõla ja Pankjavitsa õigeusu surnuaedadel. Nendele praegu Vene Föderatsiooni haldusalasse jääva ajaloolise Setomaa kalmistutele on maetud tuhanded setod ja eestlased.