Ku olõ-õi kraami, sis saa-ai tark ka taari tetä.

Sündmused Setomaal