Söömäldä läät ar üle nurmõ, ihokattelda saa-ai üle aia.