Tüü oppas.

Lummo Kati leelolaager

26.07.2022 09:00 - 30.07.2022 15:00

Nedsaja

 Lummo Kati laululaager on ainus laager maailmas, kus saab õppida süvendatult UNESCO pärandi nimistusse kuuluvat seto leelot. Laagri teeb erakordseks see, et õpetajateks on nii teadlased kui ka kohalikud kultuurikandjad. Laager tutvustab erinevaid lähenemisi ja teooriaid seto mitmehäälsele laulutraditsioonile ja õpetab läbi praktiliste õpitubade arhailise seto leelo laulmist ja karmoška mängu. Lummo Kati laululaager annab osalejatele seto kultuurist tervikpildi – laagri käigus omandatakse teadmisi seto leelost, seto keelest, tantsudest, pillimängust, rahvariiete kandmisest ja setomaa ajaloost.